Stubben

 På Stubben er vi 18 barn fordelt på 5 født i 2017, 10 i 2018 og 3 barn er født i 2019. På avdelingen jobber det 2 pedagogiske ledere og 3 assistenter. Stubben vil samarbeide mye med avdelingen kvisten, da vi er like i organiseringsform. 

Med bakgrunn i dette velger vi å dele inn gruppene etter alder/modning. Barna skal sikres vennskap og et godt sosialt- og utfordrende lærings -miljø, hvor tema og aktiviteter er tilpasset hver enkelt aldersgruppe.

bildet viser en jente som leker med lego

Mål

Visjon

Med leken tilstede skaper vi hverdagsglede og sammen gir vi barna en verdifull barndom

Verdier