Førskolegruppa

Førskolegruppa er de eldste barna i Furunabben, og vi er 15 barn som er født i 2015. Vi er 2 pedagogiske ledere og 1,5 assistent på avdelingen. Vi har egen avdeling i barnehagen, samt at vi har to andre små bygg på uteområdet som vi vil bruke mye.

Vi vil være mye ute, både i barnehagen og på tur. Barnehagen har egen minibuss, og den vil vi bruke ofte.

Førskolegruppa skal forberedes til skolestart, og for at barna skal få en myk overgang til skolen, må de stimuleres på områder som gjør at de lettere kan finne seg til rette der.  Vi benytter oss av et forskningsbasert førskoleopplegg, kalt lekbasert læring. Opplegget er en kombinasjon av fri lek og veiledet lek, da forskning viser at en kombinasjon av disse gir barna best læring. 

Grunnmodellen i førskoleopplegget er at gjennom trygge, varme relasjoner med andre barn og voksne kan barnet trives, leke, utfolde seg og lære. Opplegget stimulerer 4 kjerneområder: sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk. 

Mål

Visjon

Med leken tilstede skaper vi hverdagsglede og sammen gir vi barna en verdifull barndom

Verdier