Avdelingene våre

Kongla

Kongla er vår småbarnsavdeling med ett og to åringer. Avdelingen har fine lokaler med blant annet ett eget stort leke apparat og ett eget fysisk aktivitetsrom inne. Avdelingen har egen inngang og garderobe, samt et fint uteområde med blant annet grillhytte som tas i bruk gjennom året. 


bildet viser gutter som perler
Bildet viser en voksen og to barn som perler

Stubben

Stubben er en mellomtrinns avdeling og barna som går her er mellom to og fire år. Stubben samarbeider innimellom med førskolegruppa. 

Avdelingen har en fin utforming med et eget temarom. Her legger til ansatte til rette for variert lek og organiserer for ett godt lekemiljø. Når barna har kommet over fra Kongla til Stubben øver de seg etterhvert på den gode rolleleken, og de ansatte er både med i leken og vet viktigheten av å veilede godt for å gi barna en god lekekompetanse. 

På stubben begynner også barna og gå lengre turer, de utforsker gleden med å lage kunstverk og har ofte fokus på gode bord aktiviteter. De tilbys også noen bussturer gjennom året. 

Når tiden er inne til at barna skal over til førskola har barnehagen gode overgangsrutiner. Da samarbeider de to avdelingene med f.eks felles turer for å bli bedre kjent, de får tilbud om å være med på svømming eller besøke biblioteket i nærmiljøet. 

 

 

 

Bildet viser to barn som spiller fotball

Førskolegruppa

På førskolegruppa går de eldste barna i barnehagen. Denne avdelingen samarbeider en del med Stubben. 

Avdelingen har ett lekemiljø som er preget både av frilek, men også aktive leke stasjoner tilrettelagt etter barnas egne interesser. De har også ett eget førskolerom der de jobber med skoleforberedende aktiviteter. Det tas i bruk Trampoline aktivitetshefte hos oss. 

Gjennom året har de fokus på barnehagens satsningsområder, men de har også en del øving på barns selvstendighet til hensikt med å forberede dem til nettopp skolestart. Barnehagen har ett godt samarbeid med skolen og har både overgangs samtaler og barna får komme på besøk til skolen før skolestart. 

Førskola har mye utetid så gode uteklær er viktig til ditt barn starter her. 

I tillegg er de på en rekke bussturer og besøker alt fra Skogmuseet i Elverum til klatreparken på Gjesåsen. 

Vi informerer også om at førskola tilbyr månedlig turer til svømmehallen. 

Antagelig er noe av det største for skolestarterne den årlige overraskelses turen med  påfølgende overnatting.