Velkommen til

Furunabben barnehage SA

Furunabben`s visjon: «Med leken tilstede skaper vi hverdagsglede og sammen gir vi barna en verdifull barndom»

 

Bli med inn i det gode fellesskapet vårt og oppdag våre hverdagsgleder 

Våre satsningsområder er natur og bærekraft, lek og språkglede

LEKENDE

SKAPENDE

TILSTEDEVÆRENDE

Bildet viser to barn som spiller fotball

 LEKENDE 

Hos oss vet vi verdien av barns lek. Lek er barns egen måte å lære, bearbeide og skape noe nytt på. Leken legger grunnlaget for å utvikle kunnskap og ferdigheter. Leken er også barnas naturlige arena til å gå inn og ut av sosiale samspill, bruke kognitive så vel som motoriske ferdigheter. Leken er også en vei til å arbeide med barns følelser og lære de å håndtere egen følelse på en håndterbar og god måte. 

 SKAPENDE

Barn er aktive og nysgjerrige. Hos oss skal barna kjenne på skaperglede, engasjement og utforsker trang. Vi har troen på at de «gode møtene» skjer best nært og oftest ute i naturen. Det å være skapende handler også om å tegne en ny tegning, lage en ny dans, utforske nye rim og regler. 

Gjennom året hos oss vil barna delta aktivt i bærekraftige prosesser. Her kan nye kreative kunstverk og annet bli til. 

TILSTEDEVÆRENDE

Tid, tilgjengelighet og tilstedeværelse er ord som skal styre vårt tempo. Tilstedeværende voksne er en forutsetning for at barna skal trives og hver dag skal vi ta oss tid til å være der for barna. Vi tilbyr fang, trøst, lyttende voksne, og voksne som er tilstede for å fange opp barnas signaler og behov. 

VÅRE VERDIER

 

Våre verdier skal være vår inspirasjon til å oppnå vår visjon. Verdiene har vi med oss i det daglige som en kulturbærer for å jobbe etter hva vi står for, hva vi tror på og hva som er det aller viktigste for oss. 

 

Fellesskap

Hos oss skal det skapes en felles kultur der respekt for seg selv og for hverandre står sentralt. Det er plass til individualitet, unikhet og integritet hos hvert enkelt barn og for hver enkelt voksen. Sammen lærer vi og ta vare på oss selv og andre, samt den verden vi lever i.

 

Omsorgsfulle

Kulturen hos oss skal være preget av varme anerkjennende relasjoner. Her skal barns behov både psykisk og fysisk imøtekommes, og hvert enkelt barn skal føle seg både sett og ivaretatt.

 

Lekende

Hos oss vet vi at lek er barns væremåte. De opplever verden og ser seg selv gjennom lek. Kulturen hos oss skal bære preg av mye lek og utforsking. Leken skal stå sentralt gjennom hele dagen, og vi er bevisst at det er i lek barn utvikler seg og lærer best. Vi i personalet er bevist egen rolle og posisjon i lekende samspill med barn.

 

Trygge

Hos oss skal vi være de trygge voksne ved å bruke vår kompetanse bevisst slik at vi danner morgendagens robuste barn. Hvert enkelt barn skal føle mestring og selvstendighet i vårt felleskap. 

 

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER

 

Ø  Natur og bærekraft

Ø  Språk

Ø  Lek

Ø  Gleding

Ø  Kvello

 

 

Bildet viser en jente som bygger med lego