Den verdifulle barndommen

BARN OG BARNDOM

Vi i Furunabben barnehage SA ønsker at alle barn skal ha de beste forutsetninger for å klare seg godt i livet.

Derfor ser vi hvert enkelt barn som unikt der det har sine egne tanker og meninger, handler og har en væremåte som er seg selv lik. De har sin egen kultur og forholder seg til verden på sin egen måte som er annerledes enn for måten en voksen forholder seg til verden på.

Samtidig er vi klar over at barn vokser opp med forskjellig bakgrunn i kultur, familie og identitet. Dette er noe vi i barnehagen ønsker å fremme i vårt store fellesskap.

Vi i Furunabben ser på barndom i seg selv som en viktig og verdifull periode av ett menneskes liv.


Gode lekestunder kan etablere vennskap 

VI SKAL LEKE MYE! 

Derfor vil vi gjennom de årene barnet ditt er i barnehagen hos oss passe på å anerkjenne barndommens egenverdi og gi den sin rettmessige plass. Hos oss vil det blant annet si at vi skal leke mye. Ivaretakelse av barnets beste skal stå i fokus og vi skal innenfor de rammene vi ønsker gi barnet et miljø som fremmer utvikling og læring både i ett personlig og sosialt perspektiv.

Hos oss kommer barnet først og det skal få utvikle seg i sitt eget tempo.