Ansatte

Aina Otterlei

Pedagogisk medarbeider
Utdanning:
Sikkerhetsfaget
Mitt barnesyn er å bidra gjennom ord og handlinger at barnet blir trygge på seg selv og de voksne.

Ann Kristin Pedersen

Pedagogisk leder

Utdanning:

Barnehagelærer 2015-2019
Jobbet som pedagogisk leder siden 2018. Liker meg ute og på turer med barna i nærmiljøet, i naturen og på bussturer.

Brenner for at barna skal få leke, lek gir læring og mestringsfølelse. La barna få erfare ting, som igjen gir læring.

Opptatt av at barna skal ha en trygg tilvenning i barnehagen, slik at det blir en trygg base som gir barna læring og mestring.

Jeg har et trygt fang å komme til og tar meg tid til å lytte og snakke med barnet.

Eileen Finstad

Fagarbeider
Utdanning:
Barne og ungdomsarbeider
For meg er det å skape noe magisk sammen med barna det som gir meg mest glede i hverdagen. En magisk samlingstund, et eventyr eller sang og musikk enten ved å lage det selv eller å lytte til. Jeg har alltid et fang der barna kan få lade opp eller finne trøst. En tydelig g trygg voksenperson med mye humor, latter og sang.

Eli Beate Vardebakken

Pedagogisk medarbeider
Jeg er positiv, blid og glad liker å være ute og være aktiv sammen med barna. liker turer, baking og formingsaktiviteter. Jeg ser hvert enkelt barn, viser omsorg og kjærlighet, ser og lytter, og vil hvert enkelt barn alt godt. Har alltid et fang ledig og hos meg finner barna trøst. Hverdagen i barnehagen gir meg masse glede.

Finn Arne Schei

Assistent/pedagogisk medarbeider
Opptatt av å fremme leken og bygge opp det sosiale samspillet. En viktig del av et godt sosialt sampill vil være et godt samarbeid med dere foreldre.

Gine Nysæther-Liseth

Fagarbeider
Utdanning:
Barne og ungdomsarbeider
Er opptatt av at barna skal ha n trygg og god hverdag i barnehagen hvor de blir sett og hørt

Helene Nilsen

Under opplæring
Jeg er opptatt av barns utvikling

Ida Christine Brandsrød

Pedagogisk medarbeider
Jeg er opptatt av at alle skal ha det bra, og føle seg trygg.

Ingvar Sagerud

Pedagogisk medarbeider

Lill Anita Holtmoen

Pedagogisk medarbeider
Utdanning:
Fagarbeider innen helse
Jeg ønsker å bidra til at barna skal få en god barndom. At dagene skal være trygge og meningsfulle. Jeg ønsker at barna skal få de beste forutsetningene for fremtiden. At de skal utvikle et positivt selvbilde og at de gjennom lek og undring vil lære og få god sosial kompetanse.

Linda Solbakken Oksvold

Under utdanning innen barne og ungdomsfaget.
Oppmerksom ser barna flink til å lytte, trygg og omtenksom, leken.

Line Hauge

Pedagogisk leder
Utdanning:
Førskolelærer
Sosial pedagogikk 1
Sosial pedagogikk 2
PUB – pedagogisk utviklingsarbeid og språkutvikling

Jeg er opptatt av barns trygghet, tillitt og god relasjon til hvert enkelt barn. Opptatt av et godt lekemiljø for alle barn, lek som læringsarena.
Opptatt av godt foreldresamarbeid.
Opptatt av gode relasjoner i personalgruppa. Gode trygge voksne som gir barn mulighet til lek og utvikling, til å være barn.
Setter leken høyt. Leken gir barn utviklingsmuligheter og gir barn gode sosiale ferdigheter.

Malin Hovden

Fagarbeider
Utdanning:
Jeg vil være en trygg og rettferdig voksen som barna alltid kan komme til. Fokus på lek og læring i hverdagen. jeg ønsker gi barna glede, opplevelser og mestringfølelse.

Mari Østlie

Pedagogisk medarbeider
For meg er det viktig med en god relasjon til barna, der de kan føle seg trygge og få mange gode opplevelser.

Marthe Anseth

Assistent/pedagogisk medarbeider
Viktig at alle barn blir sett og hørt, at det alltid er et trygt fang å sitte på. At barna kan være med på å medvirke i hverdagen.

Tove Rigmor Seterberget

Pedagogisk leder
Utdanning:
Bachelor som barnehagelærer
Opptatt av å ivareta barndommens egenverdi. Se hvert enkelt barn og mangfoldet i barnehagen. Bidra til at alle barn i barnehagen får en god barndom, preget av trivsel, trygghet, vennskap og lek.

Tone Holtmoen

Barne- og ungdomsarbeider
Ansatt i barnehagen siden 1995.
Jeg er blid, omsorgsfull og veldig leken. ELSKER humor og liker tull og tøys.
Tørr å bli møkkete og liker turer. Jeg er herlig ærlig og er en god lytter.
Turer, bursdager og karneval er mine favorittaktiviteter der vi får brukt mye fantasi.

Jeg vil være:
– den trygge hånda å holde i på turer…..
– det trygge fanget å sitte for å få trøst og kos…
– den som renset, blåste på og satte på det «magiske» plastret…..
– den som tok seg tid til dem når de var små 

Siw Linda Svendsen

Pedagogisk medarbeider
Er opptatt av å gi barna et trygt fang for alle barn. Opptatt av at alle barn skal føle seg sett og tatt vare på.

Grethe Halvorsen

Pedagogisk leder
Utdanning:
Førskolelærer
Jeg ønsker å være en Emils Alfred, være den trygge gode voksne. Ha gode relasjoner til barna og deres foresatte. Er glad i språklek, aktiviteter, ulike formingsaktiviteter og ønsker og videreformidle det til barna.

Kristian Martin

Pedagogisk medarbeider
Utdanning:
Under utdanning til barnehagelærer

Barnet først! Jeg er opptatt av barndommens egenverdi og at hvert enkelt barn er godt nok akkurat som det er. For meg er det viktig at alle barn kjenner tilhørighet, trygghet, anerkjennelse og mestringsfølelse i et miljø som fremmer kritisk tenkning og selvstendighet. Jeg vil at vi opplever lek, glede og humor i felleskap, og at barna får en god barnehagehverdag.

Ann Kristin Strand

Pedagogisk leder
Utdanning:
3 årig førskolelærer utdanning med fordypning i natur og bevegelse

For meg er det viktig at alle opplever glede, mening og mestring. Barnehagen skal være et trygt sted der alle føler seg like mye verdt.
Jeg er glad i naturen og liker å være i fysisk aktivitet, liker musikk og kreativitet.

Petter Libakken

Pedagogisk leder
Utdanning:
Barnehagelærer
Jeg er en trygg og rolig voksen, som ser hvert enkelt barn for den de er. Jeg har alltid er trygt fang å sitte i.

Vegard Nesholen

Pedagogisk leder.

Solvår Morken Nilsen

Styrer
Utdanning:
Barnehagelærer
Videreutdanning i barns språkutvikling
IKT,
Revisorutdanning
Solvår er opptatt av å jobbe etter «ett godt hjerte» og være raus, men samtidig tydelig og rettferdig i sin rolle.

Solvår brenner for jobben sin og gleder seg til å reise på jobb hver eneste dag og har en filosofi om at Furunabben barnehage skal være ett godt sted og være.
Både liten og stor skal ha det bra hver eneste dag.

 

 

Linn Marielle Magnor

Malika Abdulaeva