Om oss

Barnehagen midt i sentrum med nærhet til skog og naturopplevelser

Furunabben barnehage SA ble bygget og åpnet i 2008 som en del av konseptet trygge barnehager. 

Driften ble samme år tatt over av foreldre og er i dag en privat foreldreeiet barnehage. Barnehagen har ett styre bestående av foreldre og ansatte. Dette er øverste organ i barnehagen. 

Barnehagen er videre organisert med daglig leder og 2 pedagogiske ledere pr. avdeling. 

Furunabben barnehage SA består av 3 avdelinger. Kongla er vår
småbarnsavdeling. Stubben er mellomtrinnet hos oss. Førskolegruppa har vi våre skolestartere.

I Furunabben barnehage SA møter barna ansatte som består av både
kvinner og menn. Vi har 19,5 årsverk for barnehageåret 2024-2025.

Vi har ansatte som er her for barnas beste og som har genuin
interesse og stolthet for arbeidet sitt. Vi har en høy faglig kompetanse og solid erfaringsbakgrunn.

Sanseinntrykk og bevegelse i naturen

Lek, språk, relasjoner og naturen 

Hos oss vet vi hvor stor betydning lek, språk og relasjoner har
for barns utvikling. Vi kombinerer dette med en stor dose med fysisk aktivitet og opplevelser i naturen i vår hverdag.

Vi ønsker at barna som går hos oss skal lære seg å «ta vare på»
det de møter på sin vei. Vi er opptatt av miljøet, naturen og verden rundt oss.
Like mye er vi opptatt av det gode fellesskapet og hva vi kan gjøre godt for hverandre. Dette har vi en egen pedagogikk for som vi følger sammen med Åsnes kommune, kalt for gleding.

Barnehagen jobber nå med grønt flagg sertifisering. Vi har en
felles «grønn tråd» for hele barnehagen med egen miljøplan. 

Denne skal forhåpentligvis gjøre barnehagen til «den beste bærekraftige barnehagen i Våler kommune innen 2030». I vårt arbeid her har vi med oss pedagogikken, forskning fra Grønt flagg, «Før sanden renner ut» (Fredriksen), forskerfrøboka (Langholm,
Hilmo, Holter, Synnes). 

Hva er vi ekstra gode på

·        Ha varierte og spennende lekemiljøer, faste lekegrupper hver uke

·        Ha egen tilretteleggings pedagog, faste språkgrupper hver uke

·        Være mye ute i barnehagen, i skogen, turer i nærmiljøet og bussturer, faste turdager hver uke

·        Ha mye fysisk aktivitet både inne og ute i barnehagen. Ha tilbud gjennom året om gymsal

·        Grønt flagg sertifisering. Ha personale og barn som lærer «å ta vare på» seg selv, hverandre, naturen og nærmiljøet. Hos oss ønsker vi at barna skal lære om bærekraft og utvikle gode verdier og holdninger knyttet til slikt arbeid

·        Ha tilpasset opplegg for barn som trenger ekstra støtte og fokus på intensiv opplæring.
Vi tar i bruk Kvello modellen og samarbeider med Åsnes/Våler kommune

·        Lage god mat hvor barna får ta del i prosesser, spre matglede og gode matvaner. Vår kokk har gjennomført Fiskesprell kurs, med mer fokus på fisk og sjømat i barnehagen

·        Et personale som jobber faglig og forskningsbasert for å sikre høy barnehage kvalitet. Har fokus på kompetanseheving av samtlige

·        Ha god atmosfære preget av det gode fellesskapet. Her er fokuset på inkludering og medvirkning, hverdags gleder, livsmestring og latter

·        Ha engasjerte, lekende, trygge og omsorgsfulle
ansatte som trives på jobb og har barna og deres utvikling høyt i fokus

·       Ha personale som tilrettelegger for barns nysgjerrighet, og gi erfaringer med rom for å prøve og feile. Barn skal lære seg å ta kloke avgjørelser etter hvert som de blir eldre, og da må de få mange erfaringer først

·       La barna få bryne seg på utfordringer i vårt trygge miljø. Hjelpe de til å bli robuste barn som takler motstand med en positiv atferd  

·        Ha barn som blir trygge i vann (vanntilvenning som eget tilbud)

·        Ha god informasjonsflyt i alle settinger

·        Ha et foreldresamarbeid der vi lytter, begrunner faglig, tar bekymring og spørsmål på alvor, setter i gang tiltak raskt ved behov, møter deres behov så langt det lar seg gjøre
Beliggenhet og utforming

Furunabben barnehage har en fin plassering ca. midt i sentrum i Våler.
Barnehagen ligger plassert med kort avstand til skog og vann, til en
nærliggende gapahuk og det er gåavstand til sentrum. Vi benytter oss av både svømmehall, gymsal og kommunens idrettsanlegg.

Barnehagens utforming er designet for barnehagedrift med ulike
fasiliteter der f.eks eget fysisk aktivitetsrom, felles lekearena på kjøkkenet, eget førskolerom og et tilbygg som innbyr til scene og teateropptredener.

Uteområdet er delt opp i ulike områder slik at de yngste kan
leke uforstyrret med tilpassede lekemuligheter, mens de mellomste og de eldste barna har sine områder. I tillegg har vi et mer naturområde bakerst i barnehagen og en liten kjøkkenhage er ett nylig prosjekt hos oss.

Praktisk info:

Vår åpningstid: 06.45-16.30

Vi serverer lunsj og frukt pr. dag og barna får tilbudt grønnsaker
og frukt daglig

Varm mat 2 ganger i uken

Fra 01.01.23 er kostpris 22,5 pr dag (450 kr mnd). Det betales
ikke for turpenger

Sommerstengt forholdsvis uke 29 og 30. Påmelding i Mykid med
nærliggende uker. Påske og jul er barnehagen stengtBilde er fra en av våre turdager i skogen 


Bilder fra kjøkkenhagen vår